🎗️ Đánh giá & Thành quả thực tế

Không chỉ là những đánh giá về lộ trình, nhiều thành viên đã có thành tích tốt và đã chia sẻ lại. 

Bản thân mình cũng thấy rất vui và ý nghĩa mỗi khi nhận được kết quả tốt như vậy. Tất nhiên, nó không chỉ nằm ở một phía mà còn nhờ cả sự kiên trì, nỗ lực đi đúng lộ trình của mọi người. Nó không chỉ là những con số mà nó còn nằm ở sự luyện tập kỷ luật trong giao dịch, quản lý vốn theo những gì đã học.

Tất cả những hình ảnh này là hình ảnh thực tế từ mọi người mà mình chụp lại. Một số hình ảnh mình xin phép được che tên để đảm báo tính cá nhân cho thành viên.