Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi: edu.nukida.com.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn nào của Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp, tải xuống, chỉnh sửa, sao chép, buôn bán, xuất bản các nội dung khóa học trên edu.nukida.com. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Mỗi tài khoản học online chỉ được phép sử dụng cho duy nhất một người, không được chia sẻ cho nhiều người cùng học.

Hệ thống cũng sẽ phát hiện được việc chia sẻ tài khoản thông qua việc quản lý nhật ký địa chỉ IP tham gia khoá học. Khi bị phát hiện, tài khoản đó sẽ bị huỷ khỏi hệ thống khoá học.

Khi bị phát hiện các hành vi cố ý tải video xuống hoặc chia sẻ tài khoản cho người khác sử dụng, tài khoản đó sẽ bị xoá ngay lập tức và sẽ không trả lại phí khóa học mà bạn đã thanh toán.

Nghiêm cấm việc truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các khóa học trong hệ thống edu.nukida.com.

Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống edu.nukida.com ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của edu.nukida.com. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, edu.nukida.com có quyền sử dụng những thông tin mà học viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những hạn chế

Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của edu.nukida.com, học viên không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của edu.nukida.com. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc xóa tài khoản.

Phần Bình luận trong mỗi bài học cần tập trung vào việc đặt đâu hỏi liên quan tới bài học. Các bình luận không liên quan tới bài học có thể bị xoá, cảnh báo hoặc thậm chí khoá tài khoản.

Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v… Học viên phải chấp nhận những thiệt hại nếu có cho tới khi hệ thống được sửa chữa lại bình thường.

Các bạn tự chịu trách nhiệm việc bảo mật tài khoản của mình, edu.nukida.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị mất cắp hoặc thay đổi thông tin mà nguyên nhân gây ra là từ phía bạn.

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của học viên đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Tuyệt đối không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống edu.nukida.com dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin cá nhân của học viên sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của học viên sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Trang web này có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của học viên trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

Thanh toán

Bạn cần thành toán 100% học phí để tham gia các khoá học chính thức.

Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt từ thời điểm Trang web này nhận được thanh toán học phí từ bạn.

Trang web này không hỗ trợ hoàn trả sau khi bạn đã thanh toán vì bạn đã được cung cấp thông tin về khoá học và được học thử.

Sự thay đổi của các điều khoản

Nukida được phép sửa đổi, bổ sung các Điều khoản này và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, Nukida cũng như bất kỳ viên chức, giám đốc và nhân viên nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. Nukida, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Nukida và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.